Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) is een therapievorm die gebruik maakt van inzichten en technieken van diverse andere therapiestromingen. ACT is onder andere nauw verwant met de cognitieve gedragstherapie en wordt vaak derde generatie gedragstherapie genoemd. Echter, waar de focus bij cognitieve therapie ligt bij het wijzigen van niet helpende gedachten gaat ACT eerder aandacht besteden aan de functie van gedachten en de houding die we aannemen ten opzichte van onze gedachten.

De effectiviteit van ACT is bewezen (‘evidence based’) bij heel wat verschillende soorten problemen, onder andere chronische pijn, angst, depressieve gevoelens en burn-out.

Bij ACT leer je nieuwe vaardigheden om op een andere, effectievere, manier om te gaan met vervelende gedachten, gevoelens, en sensaties, zodat ze minder impact en invloed hebben op jou. Onze eerste reactie wanneer we een probleem hebben is: oplossen! Het gevecht aangaan met gedachten en / of gevoelens of deze proberen te vermijden zorgt er echter vaak voor dat ze nog meer ruimte innemen in je leven. Veel psychische klachten komen voort uit het feit dat mensen negatieve emoties, angst, pijn en situaties waar ze tegenop zien proberen te controleren of vermijden.

Accepteer wat buiten je macht ligt en verbind je ertoe te doen wat je leven verrijkt

De doelstelling bij ACT is het leren aanvaarden of accepteren van deze vervelende ervaringen. Niet omdat deze zo leuk zijn, maar omdat je niet wilt dat ze nog meer ruimte innemen in je leven. Door psychologisch flexibeler te worden, kan je op een constructieve manier omgaan met je klachten. Zo kan je de energie die je overhebt gebruiken om je te richten op de dingen die er wel echt toe doen, je doelen en waarden. In plaats van te vertrekken vanuit een diagnose en zich te richten op symptoomreductie, richt ACT zich dus op het verhogen van jouw levenskwaliteit. Dit bekom je door actie te ondernemen, met je waarden als leidraad.

In de therapie gaan we, dus nadat de problemen in kaart gebracht werden, op zoek naar jouw doelen en waarden. Wat wil je bereiken in de therapie en in je leven, wat is belangrijk voor jou? ACT is een ervaringsgerichte therapie. Hoewel de verschillende thema’s theoretisch zullen worden besproken (gesteund door metaforen), is het ook erg belangrijk om op ervaringsniveau te leren. Je zal dus tussen 2 sessies in ook zelf aan de slag gaan met oefeningen.

ACT kun je volgen als therapie (gericht op klachten), of als training (gericht op persoonlijke ontwikkeling).