Groepscursussen

In een groepscursus werken we gedurende enkele sessies met een vaste groep rond een bepaald thema. Er is ruimte om je eigen verhaal in de groep te brengen en hier wordt tezamen op ingegaan. Andere groepsleden kunnen hun mening of reactie geven of de psycholoog stelt een aantal verdiepende vragen. Hierdoor ontstaat een leerrijke interactie die tot inzicht kan leiden. Voor de start van de groepscursus wordt meestal een individueel gesprek ingepland om na te gaan of de groepscursus wel aansluit bij jouw noden.

Groepscursussen en individuele behandeling hebben beiden hun voordelen. Bij een individuele behandeling wordt meer doelgericht gewerkt rond jouw klacht en wordt jouw proces van dichtbij opgevolgd. Het voordeel van een groepscursus is de interactie met anderen die vaak interessante informatie biedt waar je meteen mee aan de slag kan. Je kan ook leren uit de ervaringen van anderen.

Hieronder vindt u het aanbod van de groepscursussen. Deze vinden plaats bij voldoende deelname.

  • Beter leren slapen
  • Oefenen met ACT
  • Omgaan met stress
  • Piekertraining